Svatá země

Její památky hodně souvisí s křesťanskou dobou, životem a ukřižováním Ježíše. To ale není jediné, její křesťanské začátky se odráží již ve Starém zákoně a Bible popisuje nejednu kapitolu, kde […]