Vitale

Každý z lidí potřebuje být finančně zabezpečený. Kdo se tím totiž pochlubit nemůže, tomu není ani trochu co závidět, ten je v hodně složitém postavení.

BMI vám může prozradit zajímavá fakta

Co to vůbec je a co znamená BMI a k čemu je to dobré

BMI je zkratka tří slov v anglickém jazyce „Body Mass Index“, informuje nás o tom, zda je naše tělo v optimální kondici z hlediska tělesné váhy a výšky, anebo je již v hodnotách, odpovídajících nadváze či obezitě, nebo naopak podváze. Je to pouze orientační záležitost, ale přece jen má nějaký význam, zvláště u lidí, kteří se domnívají, že jejich tělesná schránka nevykazuje nějaké abnormality, a že jim nehrozí žádné zdravotní dopady.

mísa koblih

BMI Bmikalkulačka nám může totiž významně naznačit, že bychom měli konečně se sebou začít něco dělat, zamyslet se nad svým životním stylem, nad stravovacím režimem a pohybovými aktivitami, a začít konečně hubnout, tedy zdravě hubnout, anebo naopak navštívit lékaře, pokud je naše váha abnormálně nízká. Nebezpečné ze zdravotního hlediska jsou jak výrazná podváha, tak i hodnoty, vykazující sklony k obezitě.

štíhlá dívka

Jak se počítá BMI

Vzorec je velmi jednoduchý, vaší aktuální tělesnou hmotnost v kilogramech vydělíte druhou mocninou vaší tělesné výšky, udávané v metrech, tedy např. člověk, který váží 79 kg a měří 170 cm, do vzorce dosadí 79 a toto číslo vydělí výsledkem součinu 1,7 x 1,7, tedy číslem 2,89. Výsledek bude index BMI 27,3.

Následně nahlédnete do grafu nebo do poměrové tabulky a zjistíte, jak na tom jste. Uvádí se, že hodnoty pod BMI 18,5 značí podváhu, hodnoty mezi 25 a 30 nadváhu a nad 30 již obezitu. Ideální váha je tedy někde mezi 18,5 a 25.

K přesnějšímu stanovení hodnoty však potřebujeme znát i některé další údaje, jako je pohlaví, věk a také tělesná aktivita. Kupříkladu kulturista může vykazovat až mírnou obezitu, přitom obézní vůbec není. Anebo senioři, u kterých klesá množství svalové tkáně, mohou vykazovat normální hodnoty, přitom jsou již obézní, protože uložený tělesný tuk váží méně, než svalová hmota.

BMI vám může prozradit zajímavá fakta
Přesunout se na začátek