ČLÁNKY A INFORMACE » Fakta o vzduchu

.

Fakta o vzduchu

Vzduch se skládá z různých plynů. Mezi ně se však dostávají různé znečišťující látky, plyny a páry.

V případě, že člověk vdechne nežádoucí částice, závisí reakce jeho organismu na hmotnosti a velikosti jednotlivých látek. Částice o velikosti nad  5 µm lidské tělo zachytí v horních cestách dýchacích a snaží se jich zbavit vykašláním, vysmrkáním nebo je spolu se slinami spolkne. Později jsou tyto látky detoxikovány v žaludku, případně v játrech. Částice o velikosti pod 5 µm se dostanou až do plicních sklípků.

V případě, že člověk vdechne nežádoucí plyn (oxidy síry, dusíku, formaldehyd), jsou z více než 90% zachyceny v nosní dutině. Příznaky vylučování takovýchto plynů je rýma, v horším případě dojde k zánětu horních cest dýchacích.

Zvýšená nemocnost je nejpravděpodobněji výsledkem změny životního prostředí a životního stylu. Moderní technologie s sebou přinášejí mimo jiné i změny interiérů budov a s tím spojené nepříznivé vnitřní ovzduší:

  • díky neustálému růstu cen energií lidé čím dál více šetří teplem a tak izolují své domovy
  • důsledkem těchto opatření je hromadění nebezpečných znečišťujících látek z dnes používaných materiálů v interiéru

Čističky vzduchu

Zdravý rozum nám radí – větrat. Na mnoha místech naší republiky však platí zvýšené riziko smogu a v jarních měsících výskyt rostlinných alergenů. Je proto vhodné zvážit, zda by bylo vhodné použít kvalitní čističku vzduchu, která  nám pomůže ulevit od dýchacích potíží, alergických reakcí a únavy. Čistička vzduchu je schopna vyčistit vnitřní klima od výše uvedených škodlivin.

Více čtěte zde: čistým vzduchem ke zdraví