ČLÁNKY A INFORMACE » Škodliviny ve vzduchu

.

Škodliviny ve vzduchu

Nejčastěji uváděné rizikové složky vzduchu jsou tyto:

 • oxid siřičitý
 • oxidy dusíku
 • oxid uhelnatý
 • oxid uhličitý
 • přízemní ozón
 • formaldehyd
 • další organické chemické látky
 • azbest
 • radon
 • prach
 • pyly
 • bakterie
 • viry
 • plísně a výkaly roztočů

 

Oxid siřičitý

Oxid siřičitý tvořil v minulých letech hlavní složku znečištěného ovzduší. Měl na svědomí tzv. kyselé deště.  V posledních letech tato forma znečištění pomalu ustupuje díky modernějším technologiím v tepelných elektrárnách a průmyslových kotelnách.

Na vině však nejsou jen gigantické elektrárny. Domácí topeniště, kamna na uhlí, naftu a kerosen, jsou též zdrojem oxidu siřičitého. Sloučeniny síry jako sirovodík a síra samotná se v našich domovech mohou vyskytovat také ze špatně provedené odpadové instalace.

Projevem přítomnosti takovýchto látek je mimo jiné podráždění horních cest dýchacích, kašel a zvýšené riziko onemocnění respiračními chorobami horních cest dýchacích.

Oxidy dusíku

Oxid dusičitý a oxid dusný jsou dva z osmi oxidů dusíku, které se vyskytují ve vnitřním prostředí a mají přímí vliv na naše zdraví.

Zdrojem těchto látek jsou hlavně emise z automobilové dopravy a fosilní paliva spalovaná za vysokých teplot.

Za kontaminaci vnitřního prostředí je odpovědné také používání plynu pro vaření, ohřívání a vytápění budov. V naší republice se pro plyn rozhodlo 80% domácností, pro elektřinu 18% a 2% se přiklonilo k ohřevu pokrmů spalováním pevných paliv.

Oxid dusičitý trápí především naše dolní cesty dýchací a plíce. Při vysoké koncentraci mohou způsobit smrt v důsledku edému plic. Oxid dusný snižuje množství hemoglobinu v krvi. Jelikož se ve vnitřním prostředí setkáváme se zařízeními, které v drtivé většině produkují oba plyny najednou, často bojujeme se zhoršeným okysličením tkání.

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu a kvůli těmto vlastnostem pro člověka jen těžko rozpoznatelný. I přes to se však jedná o plyn životu nebezpečný.

Výskyt oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřním prostředí má na svědomí nedostatečné spalování za spotřebování kyslíku – kamna na pevná paliva, plynové spotřebiče bez odtahu, krby, nevětrané kuchyně s plynovým sporákem, garáže atd. Zemní plyn, který běžně používáme k ohřevu, vaření a vytápění, obsahuje 5 % oxidu uhelnatého. Zdrojem CO je také kouření.

Zdravotní problémy jsou vyvolávané schopností vázat se s hemoglobinem a snižováním množství okysličené krve. Ovlivňuje tělesnou aktivitu.

Oxid uhličitý

Nejběžnějším a nejznámějším kontaminantem je oxid uhličitý. Pro naše překvapení se však častěji vyskytuje v interiéru než venku.

Zdrojem tohoto plynu jsme my sami. Výsledkem nedostatečného větrání a přítomnosti většího počtu lidí v nedostatečně prostorné místnosti může být bolest hlavy, obtížné dýchání, závratě a nevolnost.

Čističky vzduchu

Kvalitní čističky vzduchu nebo pračky vzduchu jsou schopné vyčistit vzduch ve vaší domácnosti a vytvořit tak oázu pro vaši rodinu. Díky soustavě filtrů a nejrůznějším technologiím bude vnitřní klima zbaveno nežádoucího pevného i kapalného aerosolu a nejrůznějších škodlivin. Čističky vzduchu pracují na různých principech.

Pračky vzduchu

Jedna skupina čističek vzduchu tzv. pračka vzduchu zadržuje nečistoty do nádrže s vodou. Protiprašná účinnost u tohoto typu čističky je 50-70%. Další skupinu tvoří čističky vzduchu, které čistí vzduch přes filtr s živočišným uhlím, který absorbuje nečistoty a ve spojení s HEPAfiltrem nabízí uživatelům účinnost 99,97%.

Více čtěte zde: čistička vzduchu Airbi FRESH