ČLÁNKY A INFORMACE » Čistým vzduchem ke zdraví

.

Čistým vzduchem k pevnému zdraví

To, jak funguje naše tělo a jaké jsou s tím spojené hodnoty, je úžasné. Naše plíce se za jediný den nadechnou až 20 000 krát. Vzduchu spotřebujeme více jak 15 kg, což je několikanásobně více než vody a potravin za stejnou dobu. Je tedy na místě se zastavit a pouvažovat! Denně se zajímáme o to, co jíme, ale zajímáme se se stejnou důležitostí také o to, co dýcháme? Jak je to s mým okolím? Má kvalita vzduchu vliv také na zdraví mé rodiny?

Není to zas tak dávno, kdy mohli lidé s klidným a čistým svědomím doma otevřít okno a vpustit do svého domova zásobu čistého a svěžího vzduchu. Avšak dnes je něco takového díky smogu, husté dopravě a všudypřítomnému průmyslu téměř nemožné.

Čistička vzduchu Airbi Fresh

Díky neustálému růstu cen energií lidé čím dál více šetří teplem a tak izolují své domovy. Nepříznivým důsledkem těchto opatření je hromadění nebezpečných znečišťujících látek z dnes používaných materiálů v interiéru, čistících prostředků, výtrusů plísní, roztočů, bakterií, pylů, zvířecí srsti a prachu.

Právě díky tomu je překvapivě vzduch uvnitř budov znečištěn mnohonásobně více než ovzduší průmyslově aktivních měst. Jelikož trávíme 90% času právě v těchto budovách, je určitě na místě znepokojení a strach o naše dnes často chatrné a vzácné zdraví.

Čističky vzduchu

Pro jednotlivce je úprava ovzduší a životního prostředí nemožná, co ale může změnit každý z nás, je to, co dýcháme se svou rodinou doma. Do interiéru přicházejí velcí pomocníci, jako jsou čističky vzduchu, zvlhčovače vzduchu a odvlhčovače. Společně s nimi dokážeme svojí rodině vytvořit oázu, kde si náš organismus odpočine od neustále většího tlaku na naše zdraví.

Více čtěte zde: čističky vzduchu