ČLÁNKY A INFORMACE » Ionizátory vody » Co je to ORP a jak nám pomáhá

.

Co je to ORP a jak nám pomáhá zpomalovat stárnutí?

Vysoké záporné hodnoty ORP fungují jako silný antioxidant.

Oxidačně redukční potenciál (ORP), je měření (v mV), které charakterizuje přítomnost oxidačních nebo redukčních látek v kapalině.

  • Kladná hodnota znamená, že kapalina je oxidační, čím vyšší, tím více oxidační.
  • Totéž platí pro opačnou škálu, čím nižší, tím více redukční.
  • Na konci 18. století se začalo používat slovo "oxidace", které znamená "spojit s kyslíkem."

Ukázky oxidace pozorujeme denně

Vyskytují se v různých rychlostech. Když vidíme rezivění železa, nebo hnědnutí plátku jablka, jsou to pěkné příklady relativně pomalé oxidace. Když se díváme do ohně, jsme svědky rychlé oxidace. Dnes víme, že oxidace zahrnuje výměnu elektronů mezi dvěma atomy. Atom, který při tomto procesu ztratí elektron je "zoxidovaný." Ten atom, který elektron navíc získá, je "zredukovaný".

Víme také, že hmotu je možné transformovat, nikoliv zničit. Můžeme změnit její strukturu, můžeme zvýšit nebo snížit množství energie, které obsahuje, ale nemůžeme nikdy úplně zničit základní stavební bloky.

Chemické látky jako chlor, brom, ozon jsou oxidační činidla. Jejich schopnost oxidovat - "ukrást" elektrony z jiné látky - to z nich dělá dobré dezinfekce vody, protože díky změně chemického složení nechtěných mikroorganismů je zabíjí. Dále se "spálí", takže zbydou jen relativně neškodné chemikálie jako vedlejší produkt.

Samozřejmě, že v procesu oxidace všechna tato oxidační činidla ztrácejí schopnost oxidovat dále. Mohou se kombinovat s jinými látkami ve vodě nebo se jejich elektrický náboj jednoduše vyčerpá.

A kdy se jejich elektrický náboj vyčerpá? To nám prozradí právě potenciál.

Potenciál je slovo, které označuje schopnost než akci. Slyšíme to pořád ve sportu. ("Tento nováček má velký potenciál" - ještě nic nedokázal, ale víme, že má schopnost něčeho dosáhnout)

Potenciální energie je energie, která je uložena a připravena k uvedení do produkce. Vlastně to ani není produkce, ale víme, že energie je tam, jestli a kdy ji potřebujeme. Další slovo pro potenciální může být tlak. Nafoukněme balónek, a uvnitř něj budeme mít tlak vzduchu. Dokud budeme mít balónek pevně uzavřený, tlak zůstává potenciální energií. Uvolněme konec, a vzduch se vypustí, měnící se z potenciální (možné) energie na kinetickou (pohybovou) energii.

Z hlediska elektrické energie se potenciální energie měří ve voltech. Aktuální energie (proud) se měří v ampérech. Přípojíme-li voltmetr k baterii, hodnoty, které přečteme budou rozdílem v elektrickém tlaku - potenciálu - mezi těmito dvěma póly. Tento tlak představuje přebytek elektronů přítomných na jednom pólu baterie (způsobené mimochodem chemickou reakcí uvnitř baterie) připravené k toku k opačnému pólu.

Když používáme termín potenciál v popisu ORP, vlastně mluvíme o elektrickém potenciálu a napětí. Dostáváme velmi malé napětí, které se vytvoří ve vodě za přítomnosti oxidačního a redukčního činidla. Toto napětí nám sdělí údaje o schopnosti oxidačního činidla ve vodě.

Co oxidace nebo redukce znamenají pro naše zdraví?

Konzumace oxidovaných potravin a nápojů mají tendenci ovlivnit nepříznivě chemické vlastnosti našich tělních tekutin. Mnohé potraviny a nápoje jsou velmi oxidované a bez elektronů.

Hodnota ORP se u potravin a nápojů samozřejmě pohybuje poměrně široce. Vzhledem k tomu, že potřebujeme, aby naše těla byla vystavena zbytečné oxidaci zevnitř co možná nejméně, je důležité, abychom se neustále stravovali tak, abychom přijímali co nejvíce redukčních látek s co nejvyšším záporným ORP. To ovšem není jednoduché.

Živá alkalická voda nám v tomto velice pomůže

Některé z nejhorších, nejvíce oxidujících potravin jsou alkoholické nápoje, slazené nápoje, maso, smažené pokrmy.

Pro srovnání uvádíme úplně jednoduché příklady

  • Čerstvě vymačkané pomerančové šťávy vykazují ORP v obvykle kolem -100 mV, zatímco balené pomerančové džusy vykazují hodnoty kolem +200 mV a více.
  • Voda z kohoutku má v neupraveném stavu ORP +200..500 mV.

Pokud chceme být déle mladí a nezatěžovat své tělo, pomůže nám, když budeme denně pít dostatek živé vody s ORP alespoň -300 mV.

Údaj ORP je tedy při výběru ionizátoru vody velmi důležitý, nejde jen o hodnoty pH, ale o kombinaci těchto dvou faktorů.