ČLÁNKY A INFORMACE » Vodní filtry

Vodní filtry

Vodní filtry, které nabízíme, jsou účelné a plně funkční. Podstatný není tvar nebo barva, ale výsledný filtrační účinek. Na ten klademe nejvyšší možné nároky. U námi nabízených vodních filtrů jsou proto použity vysoce kvalitní filtrační materiály nejuznávanějších světových výrobců.

Výsledkem je čistá a zdravá voda

Filtrace námi nabízených filtrů je šetrná a nevnáší do vody žádné jiné látky. Filtrovaná voda získá svoji přirozenou, neutrální chuť a vůni. Vodní filtry založené na technologii reverzní osmózy jsou zatím nejúčinnější způsob
pro zajištění zdroje čisté vody.

Filtrace pitné vody

Vodní filtry jsou podle jednotlivých typů složené z několika filtračních úrovní tak, aby důsledně zbavily vodu nežádoucích látek, mezi které patří:

  • mechanické nečistoty, částice prachu, rzi a jim podobné,
  • chlór, organické sloučeniny chlóru, jako jsou polychlorované bifenyly a karcinogenní trihalometany, které vznikají reakcí chlóru s huminovými látkami,
  • stopy chemických látek zemědělského a průmyslového znečištění: herbicidů, insekticidů, fungicidů, aromatických
  • uhlovodíků, fenolů, benzenů, fluorantenů, toluenů, xylenů, kresolů,
  • zbytky těžkých kovů jako např. hliníku, mědi, kadmia, berylia, olova, radonu aj.,
  • dusičnany a siřičitany,
  • nadměrné množství uhličitanu vápenatého (tvrdá voda),
  • bakteriální a virová kontaminace vody.

Reverzní osmóza

Reverzní osmóza je přirozený proces, ve kterém se oddělí molekuly vody od všech ostatních látek v ní rozpuštěných. Všechny modely určené pro domácnost: reverzní osmóza RO6 GENIUS a RO6 STANDARD, obsahují mineralizátor, který po oddělení molekul vody od všech ostatních látek, tedy i minerálů, navrací přirozenou přírodní minerální hodnotu vody.

Montáž vodních filtrů

Naše vodní filtry nejsou náročné na montáž ani na výměnu jednotlivých filtračních vložek. Navíc se jedná o zabudovatelnou montáž např. do kuchyňské linky. Díky tomu získáte elegantní řešení pro vaši místnost. Filtrovanou vodu získáváte přes samostatný vodní kohoutek, který je součástí balení.

Trojcestná dřezová baterie

Trojcestná vodovodní baterie umožní elegantně na jednom místě ovládat vodu filtrovanou i tu nefiltrovanou.

Vodní filtr do kuchyně

Mikropočítačem osazená filtrační jednotka. Mikropočítač má mnoho bezpečnostních funkcí. Jako je detekce úniku vody, poklesu tlaku, signalizace výměny filtrů, měření výstupní vody aj. Součástí reverzní osmózy Genius je také kvalitní pomocné čerpadlo. Tato osmóza produkuje vodu, která má svou biologickou hodnotu a to díky mineralizátoru. Více informací o reverzní osmóze Genius zde.

 

Do obchodu

Reverzní osmóza