ČLÁNKY A INFORMACE » Klima v našich domovech

.

Klima v našich domovech

Moderní styl interiéru, nejrůznější spotřebiče, plast, kov, sklo – to vše s sebou přináší nový životní styl a tendence dnešní doby prosadit industrialismus. Spolu se syntetickými materiály však také přichází samovolné uvolňování pachů ředidel a dalších nežádoucích látek. Znečištěný vzduch v nevětraných místnostech je 4-6 krát znečištěnější než vzduch ve volné přírodě a zároveň 8-10 krát toxičtější.

Necítíte se v uzavřených budovách, supermarketech nebo ve škole dvakrát nejlépe? Není divu. Bylo odborně prokázáno, že vzduch v uzavřených prostorách je v dnešní době opravdu problém. Zdravotní potíže se objevit hned, ale také za mnoho let. Příznaky lze rozpoznat velice jednoduše – podrážděné oči, nos či krk, bolesti hlavy, teploty, závratě, pocit úzkosti, únava, alergické reakce, které se u vás nikdy před tím neobjevovaly. Dlouhodobý pobyt v takových prostorách může být příčinou astmatu, chronických chřipek či srdečních chorob.

Nepřeberné množství nežádoucích látek, které se vyskytují i v našich domovech, mají něco společného – při jejich vdechnutí spotřebovávají neúměrné množství kyslíku. Největším problémem jsou bakterie, viry a plísně. Těm se daří pouze tam, kde je dostatečně nízká hladina kyslíku. To znamená tam, kde se dostatečně nevětrá.  Nepříznivě také působí přítomnost domácího zvířete tabákový kouř. Mezi kouřením rodičů a stupněm postižení dýchacích cest jejich dětí existuje přímá úměrnost.

Novostavby jsou dnes projektovány tak, aby zadržely co nejvíce tepla a tak se pro jeho majitele stali ekonomické a nízkonákladové. Málokdo si však uvědomí, že používáním nejnovějších technologií a dokonalím utěsněním budov zabráníme přirozené výměně vzduchu, kterou mnoho domácností postrádá.

Na základě epidemiologických studií prováděných v 80. a 90. letech minulého století v zemích Evropské Unie (např. v Holandsku) i v USA se odhaduje, že denní pobyt ve venkovním prostředí se dnes pohybuje pravděpodobně od 2-3 hodin, zbylou část dne lidé tráví v bytě, v práci nebo v dopravních prostředcích. Podle výsledků dotazníkové studie prováděné v rámci České republiky, tráví dnes většina našich dětí 14-15 hodin v bytě a přibližně 6-7 hodin ve škole.

Čističky vzduchu

S vnitřním klimatem je schopna pomoci kvalitní čistička vzduchu. Kvalitní čističky vzduchu nebo pračky vzduchu jsou schopné vyčistit vzduch ve vaší domácnosti a vytvořit tak oázu pro vaši rodinu. Ať už se jedná o čističku vzduchu s vodní nádržkou nebo s uhlíkovým a HEPAfiltrem, odstraní až 99,97% nečistot a tak ulevit vašemu organismu. Můžete si vybrat z široké škály stylových výrobků.

Více čtěte zde: čistička vzduchu Stadler Form Viktor