ČLÁNKY A INFORMACE » Ionizace vzduchu

.

Ionizace vzduchu – proč je tak potřebná?

Ionty výrazně ovlivňují ovzduší. Kladné ionty jsou molekuly, které ztratily elektron, kladné ionty elektron naopak získaly.

Vzduch se vždy alespoň částečně ionizuje účinkem kosmického záření a radioaktivity zemské kůry. Běžně vzniká v jednom cm3 vzduchu každou sekundu asi 10 kladných iontů a elektronů. Elektron vzniklý ionizací se může spojit s neutrální molekulou a vytvořit tak záporný iont. Současně s ionizací vzduchu probíhá i opačný děj zvaný rekombinace. Nesouhlasně nabité částice se navzájem přitahují a vytvářejí opět neutrální molekuly.

Ionizace vzduchu docílíme několika způsoby. Může to být například elektrickým atmosférickým výbojem – blesky. Významným zdrojem iontů jsou vodopády, gejzíry a déšť, kdy tříštěním vody vznikají záporné ionty. Je prokázáno, že nejvíce těchto iontů se vyskytuje v blízkosti moře, vodopádů, hor, lesů a ve vzduchu po bouři.

Situace v městských bytech, ve městech a uzavřených prostorách není moc pozitivní. V těchto prostorech je koncentrace záporných iontů velmi nízká.

K zachování přirozené ionizace vzduchu je nezbytné nenarušit elektrické pole, nacházející se mezi povrchem Země a ionosférou. Tradiční stavební materiály jako je kámen, cihly nebo dřevo narušují zmíněné elektrické pole díky své slabé vodivosti jen mírně. Odlišná je situace při používání kovů, oceli či betonu. Tyto materiály vytvářejí stínění elektrického pole Země, tzv. Faradayovu klec, čímž elektrické pole silně narušují. Takto snížené koncentrace záporných iontů nadále klesají nadměrným používáním klimatizací, jež zapříčiňují, že vzduch je "mrtvý", neboli bez iontů.

Pomůže ionizátor vzduchu

Pokud nám záleží na tom, jak žijeme a co dýcháme, neměli bychom ani toto brát na lehkou váhu. Nejsme na to však sami. Na scénu přicházejí ionizátory vduchu. I takto složitý proces ionizátor zvládne a vy tak šetříte své tělo a zdraví. Nejčastěji je zakomponován do již zmiňované čističky vzuchu a tak dojde k efektivnějšímu zlepšení vnitřního ovzduší.

Více čtěte zde: čistička a ionizátor Airbi PURE