Vitale

Každý z lidí potřebuje být finančně zabezpečený. Kdo se tím totiž pochlubit nemůže, tomu není ani trochu co závidět, ten je v hodně složitém postavení.

Bez čištění kanalizace a odpadů by to nešlo

Kanalizaci zná lidstvo již tisíce let, archeologické nálezy potvrzují, že splachovací klozet lidé využívali již dva a půl tisíce let před narozením Krista. Na základních školách se děti učí, že podzemní kanalizační šachty existovaly již ve starověkých civilizacích Říma a Řecka, a že tehdy se také tyto civilizace snažily odpadní vodu primitivním způsobem čistit. Starověk je pro naší moderní epochu v mnoha ohledech vzorem, vzpomeňme kupříkladu římský Akvadukt nebo impozantní antické divadelní scény, a tak bychom mohli v jistém slova smyslu tvrdit, že středověk znamenal pro duchovní i technický pokrok lidstva spíše úpadek, nežli pokrok.

kanálový poklo

Ve středověku se věnovala pozornost zejména církevním záležitostem a s nimi spojenými dogmaty, lidé byli upalováni na hranici jen proto, že si troufli oponovat světonázoru o ploché zemi a vyzdvihovali heliocentrickou soustavu. Tehdy se čištění odpadních vod příliš neřešilo a možná, že i to bylo důvodem pro různé epidemie cholery, tyfu a moru.

muž v kanalizaci

Naštěstí je tato doba dávno pryč a mnozí z vás si dobře uvědomují, jak důležité jsou čistírny odpadních vod a také firmy, které se zabývají čištěním kanalizace. Potrubí a armatury, jimiž se odvádí splašková voda, se musí podrobovat revizím kamerovými systémy a čištění speciálními stroji a mechanismy. Využívají se k tomu vysokotlaké trysky a odřezávače kořenů, které do kanalizace prorůstají a zmenšují její výtokový průměr.

Čištění kanalizace zajišťují mobilní vysokotlaká čerpadla ve spojení se zásobníkem vody, což umožňuje vyčistit potřebný úsek potrubí za velmi krátkou dobu. Strojnímu tlakovému čištění podléhá i odpadní potrubí v rodinných a bytových domech a v průmyslových objektech či nákupních zónách, parkovacích garážích, letištích, nádražních halách atd. Většinou se jedná o havarijní situace, kdy je zapotřebí okamžitě jednat a zprůchodnit odpady rychle a operativně.

Bez čištění kanalizace a odpadů by to nešlo
Přesunout se na začátek