ČLÁNKY A INFORMACE » Čističky vzduchu pro alergiky

.

Čističky vzduchu pro alergiky

Neustále více znečištěné prostředí s sebou přináší také rostoucí výskyt alergie – civilizační choroby 21. století.

Každá země má počet alergiků jiný a to především v závislosti na klimatických podmínkách. Obecně si můžeme dovolit říci, že čím vyspělejší společnost je, tím je vyšší počet alergiků. V zemích třetího světa a v Japonsku nepředstavuje alergie hrozbu.

Podívejte se na graf, který znázorňuje výskyt alergické rýmy v několika zemích. Všimněte si, že nejhůře jsou na tom Spojené státy. Souvisí to s masovým používáním klimatizace a následným nepoužitím čističky vzduchu. K nárůstu v posledních letech došlo také v Německu a Austrálii. Česká republika si pro zatím vede vcelku dobře.

Výskyt alergických onemocnění kolísá podle statistik Světové zdravotnické organizace mezi 5 až 20 % dospělé i dětské populace, přičemž více alergiků nalezneme mezi městským obyvatelstvem. Podle sociálního postavení trpí v rodinách dělníků alergiemi 4,6 % dětí, u zemědělců 5,3 % a v rodinách inteligence 14,6 %.

Česká republika se prozatím drží kolem 20 %. Konkrétní čísla ukazují, že je v Čechách 250 000 astmatiků, 700 000 osob trpících některou z forem alergické rýmy a přes 400 000 lidí má kožní onemocnění způsobené právě alergií.

Z následujícího grafu můžete porovnat nárůst počtu astmatiků, kteří se neobejdou bez lékařské péče.

Čističky vzduchu pro alergiky

Prach

Naší Zemi a hlavně její ovzduší nejvíce zatěžují a znečišťují prachové částice. V alarmující zprávě, která byla zveřejněna v roce 2002, byla obsažena informace o tom, kolikrát byl překročen limit koncentrace prachových částic ve vzduchu. Stalo se tak více než 35x.  Oblasti, kde se takové limitní úrovně překračují, tvoří téměř 6,8% území našeho státu a obývá je 23% populace. Mimo to se Hydrometeorologický úřad zabýval údaji o tzv. neviditelném prachu. Tyto neviditelné částice vznikají z automobilové dopravy nebo z těžkého průmyslu a naše tělo není schopno je zachytit v horních cestách dýchacích, nýbrž putují až hluboko do plic. Dokážou na sebe vázat různé škodliviny včetně karcinogenních látek.

Pyly

Tyčinka – samčí orgán květu, kde vzniká pylové zrno. Velikosti zrn se pohybují mezi 15 – 200 µm. Alergii na pyly vyvolávají především menší zrna. Ta se šíří ve vzduchu v závislosti na počasí. Větrosprašné rostliny jsou úspěšné za suchých a větrných dní, kdy se do ovzduší dostane větší množství pyly, které vítr roznese po okolí. K úlevě od alergie proto dochází hlavně při dešti, kdy se atmosféra očistí od pylů.

V České republice se pylová sezóna dělí na tři hlavní období – jarní, kdy převažují pyly stromů, letní, kdy jsou za alergie odpovědné trávy, a podzimní období s dominantními vysokobylinnými plevely.

Bakterie, viry, plísně, výkaly roztočů

Biologická část domácího prachu obsahuje plísně, bakterie, roztoče a produkce jejich metabolismu, šupinky lidské kůže, vlasy, chlupy domácích mazlíčků, částečky textilií i potravin. Hlavním zdrojem bakterií jsou překvapivě samotní uživatelé bytu. Venkovní prostředí se na tom podílí jen velice málo. Množství bakterií závisí na počtu domácích, na jejich aktivitách, na velikosti prostoru a na četnosti větrání. Vnitřními zdroji plísní jsou kolonie plísní na stěnách, potraviny a pokojové rostliny.

Člověk je na mikroorganismy rostlinného či živočišného původu zvyklí a dokáže s nimi částečně bojovat. Jsou obsažené v půdě, ve vodě i ve vzduchu. Avšak mikroorganismy, které se vyskytují ve vnitřním prostředí, mohou vyvolat zdravotní obtíže. K nejčastějším patří rýmy, bolest hlavy, nevolnost, únava, kašel, astma, ale i zánět průdušek.

Hned za roztoči, prachem a alergeny domácích zvířat jsou jako významné alergeny uváděny plísně a bakterie. Na rozdíl od jiných škodlivých látek mají tyto schopnost se kumulovat a ve vhodném prostředí také rozmnožovat. Ve vnitřním prostředí se tudíž vyskytují v daleko větším počtu než ve venkovním ovzduší.

Čistička vzduchu pro lergiky

Je vhodné zvážit, zda by bylo vhodné použít kvalitní čističku vzduchu, která  nám pomůže ulevit od dýchacích potíží, alergických reakcí a únavy. Čistička vzduchu je schopna vyčistit vnitřní klima od výše uvedených škodlivin.

Jednou ze skupin skupin čističek vzduchu jsou čističky vzduchu, které zadržují nečistoty do nádrže s vodou. Protiprašná účinnost u tohoto typu čističky je 50-70%. Další skupinu tvoří čističky vzduchu, které čistí vzduch přes filtr s živočišným uhlím, který absorbuje nečistoty a ve spojení s HEPAfiltrem nabízí uživatelům účinnost 99,97%.

Více čtěte zde: čističky vzduchu